Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

8 oktober 1987 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen volgens welke de kinderbijslag verschuldigd is in uitvoering van artikel 40 en van artikel 42, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders ten bate van de werknemers bedoeld door de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 1.4.1990 - KB van 12.3.1990 (B.S. 18.4.1990)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top