Vlaanderen

27 april 2018 - Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 31.07.2018)

Datum van inwerkingtreding: 01/01/2019 (artikel 24 tot en met artikel 50 selectieve participatietoeslagen: 01/09/2019)

Datum van afkondiging: 27/04/2018

Datum van publicatie: 31/07/2018

Inhoudstafel

Boek 1. Inleidende bepalingen

Boek 2. Toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Top