Vlaanderen

Artikel 13 Groeipakketdecreet

Het rechtgevende kind, met uitzondering van het kind, vermeld in artikel 210, §1, of in titel 2 van deel 2 van boek 5, geeft recht op een maandelijks basisbedrag van 160 euro.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top