Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

artikel 18/1 Groeipakketdecreet

  Voor elk kind dat in november 2022 recht geeft op een maandelijkse sociale toeslag als vermeld in artikel 18, wordt het bedrag, vermeld in artikel 18, tweede lid, voor de maand november 2022 eenmalig verhoogd met 100 euro.

  Het bedrag van 100 euro, vermeld in het eerste lid, wordt in afwijking van artikel 4 niet geïndexeerd.

  Decreet van 25 november 2022 tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018, wat betreft de invoering van een eenmalige toeslag van 100 euro voor wie in november 2022 een sociale toeslag ontvangt (B.S. 07.12.2022) - artikel 2 - inwerkingtreding 01.11.2022

  In boek 2, deel 1, titel 5, van het Groeipakketdecreet van 2018, gewijzigd bij de decreten van 22 maart 2019, 21 mei 2021 en 1 juli 2022, wordt een artikel 18/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: “Art. 18/1. Voor elk kind dat in november 2022 recht geeft op een maandelijkse sociale toeslag als vermeld in artikel 18, wordt het bedrag, vermeld in artikel 18, tweede lid, voor de maand november 2022 eenmalig verhoogd met 100 euro. Het bedrag van 100 euro, vermeld in het eerste lid, wordt in afwijking van artikel 4 niet geïndexeerd.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top