Vlaanderen

Artikel 48 Groeipakketdecreet

Gearchiveerde versie Dit artikel werd gewijzigd door artikel 55 van het decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 15.05.2019)

 

§1. Bij de berekening van het bedrag van de selectieve participatietoeslag in het secundair onderwijs wordt eerst nagegaan of de rechthebbende leerling, vermeld in artikel 24, voldoet aan de voorwaarden voor de categorie van gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling, vermeld in artikel 38, vervolgens of de leerling in het derde leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs of beroepsonderwijs zit.

§2. Voor gehuwde, zelfstandige of alleenstaande rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in het voltijds secundair onderwijs is het bedrag van de volledige selectieve participatietoeslag gelijk aan 3268,73 euro.

De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt 712,98 euro.

§3. Voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in het derde leerjaar van de derde graad van het voltijds technisch secundair onderwijs en het voltijds beroepssecundair onderwijs bedraagt de volledige selectieve participatietoeslag:

1° 1861,09 euro voor interne leerlingen;

2° 1132,07 euro voor externe leerlingen.

De uitzonderlijke selectieve participatietoeslag voor externe leerlingen bedraagt 1329,23 euro.

De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt:

1° 725,16 euro voor interne leerlingen;

2° 280,60 euro voor externe leerlingen.

§4. Voor andere rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in het voltijds secundair onderwijs dan de leerlingen, vermeld in paragraaf 2 en 3, bedraagt de volledige selectieve participatietoeslag:

1° 1550,86 euro voor interne leerlingen;

2° 943,30 euro voor externe leerlingen.

De uitzonderlijke selectieve participatietoeslag voor externe leerlingen bedraagt 1550,86 euro.

De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt:

1° 604,31 euro voor interne leerlingen;

2° 233,75 euro voor externe leerlingen.

§5. Voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in stelsel leren en werken zoals bedoeld in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap bedraagt een volledige selectieve participatietoeslag 537,45 euro.

De uitzonderlijke selectieve participatietoeslag bedraagt 693,34 euro.

De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt 196,55 euro.

§6. Voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, ingeschreven in de opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs, bedraagt de volledige selectieve participatietoeslag:

1° 3640,66 euro voor interne leerlingen;

2° 1212,27 euro voor externe leerlingen.

De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt 829,80 euro.

§7. Het uiteindelijke bedrag van de selectieve participatietoeslag wordt afgerond tot twee cijfers na de komma.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Datum einde geldigheid
Top