Artikel 50 Groeipakketdecreet

Een student als vermeld in artikel 49, eerste lid, heeft recht op een jaarlijkse selectieve participatietoeslag van 50 euro.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top