Vlaanderen

Artikel 66 Groeipakketdecreet

In afwijking van artikel 65, §1, tweede lid, wordt het startbedrag geboorte, vermeld in artikel 9, uitbetaald aan de zwangere persoon als het startbedrag geboorte wordt uitbetaald vóór de geboorte van een eerste rechtgevend kind bij de personen die begunstigden worden na de geboorte.

Na de geboorte kunnen de begunstigden onder de voorwaarden, vermeld in artikel 65, met een schriftelijk verzoek de uitbetalingsactor of de bankrekening wijzigen.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top