Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 76 Groeipakketdecreet

  (01.01.2019 - 07.08.2022)

  De toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden uitbetaald op een bankrekening.

  Als een betaling van de gezinsbijslagen, vermeld in deel 1 van boek 2, om technische of sociale redenen niet mogelijk is per overschrijving, worden de toelagen betaald met een circulaire cheque, volgens de regels die de Vlaamse Regering bepaalt.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top