Artikel 117 Groeipakketdecreet

Een bestuurlijke sanctie kan alleen worden opgelegd wegens feiten die in strijd zijn met decretale en reglementaire bepalingen die voorafgaand aan die feiten zijn bepaald en in werking zijn getreden.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top