Artikel 118 Groeipakketdecreet

Bij het opleggen van een bestuurlijke sanctie streven de daarvoor bevoegde overheden naar evenredigheid tussen de feiten die aan de sanctie ten grondslag liggen en de sanctie die op grond van die feiten wordt opgelegd.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top