Artikel 185 Groeipakketdecreet

    Als een bestuurlijke geldboete wordt opgelegd, wordt de hoogte van de geldboete afgestemd op de ernst van de feiten en de omstandigheden waarin ze zijn gepleegd of beëindigd.

    Als er sprake is van herhaling, wordt de minimumboete verdubbeld.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top