Artikel 186 Groeipakketdecreet

    De beboete uitbetalingsactor kan bij de Raad van State beroep aantekenen tegen de beslissing waarbij hem een bestuurlijke geldboete is opgelegd.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top