Artikel 186 Groeipakketdecreet

De beboete uitbetalingsactor kan bij de Raad van State beroep aantekenen tegen de beslissing waarbij hem een bestuurlijke geldboete is opgelegd.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top