Artikel 221 Groeipakketdecreet

Een rechtgevend kind dat op 31 december 2018 recht gaf op een forfaitaire bijzondere bijslag overeenkomstig artikel 10, §3, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, blijft recht geven op de forfaitaire bijzondere bijslag, namelijk 61,79 euro, zolang er geen wijziging in de plaatsing plaatsvindt.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top