Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 226 Groeipakketdecreet (opgeheven 01.08.2022)

  Opgeheven door

  Decreet van 1 juli 2022 tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018 (B.S. 29.07.2022) - artikel 22 - inwerkingtreding 01.08.2022 

  Artikel 226 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019, wordt opgeheven.

  gearchiveerde versie (2) (01.01.2019 - 31.07.2022)

  ________________________________________

  Decreet van 22 maart 2019 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 15.05.2019), artikel 59 - inwerkingtreding 01.01.2019 

  In artikel 226, § 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 211, § 1" vervangen door de zinsnede "artikel 210, § 1".

  gearchiveerde versie (1) (01.01.2019 - 14.05.2019)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top