Artikel 228 Groeipakketdecreet

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019.

Een rechtgevend kind dat geboren is na 31 december 2018, geeft recht op gezinsbijslagen als vermeld in boek 2, deel 1.

Een rechtgevend kind dat geboren is vóór 1 januari 2019 en voor wie op 31 december 2018 geen recht op kinderbijslag is geopend overeenkomstig de kinderbijslagreglementering, geeft recht op de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1.

In afwijking van het eerste lid treden de bepalingen over de selectieve participatietoeslagen in boek 2, deel 2, in werking op 1 september 2019.

In afwijking van het eerste lid treedt artikel 10 in werking op 1 oktober 2018.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top