Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Beraadslagingen Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid

Beraadslagingen Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid – Afdeling “Sociale Zekerheid”

Trefwoord: mededeling persoonsgegevens – instellingen van sociale zekerheid
Beraadslaging nr. 18/047 van 8 mei 2018
over de mededeling van persoonsgegevens door verscheidene instellingen van sociale zekerheid aan de organisaties van de gemeenschappen en de gewesten die ingevolge de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslag (gebruik van de toepassing TRIVIA)
Beraadslaging nr. 18/091 van 3 juli 2018
over de mededeling van persoonsgegevens aan diverse instellingen van sociale zekerheid door de organisaties van de gemeenschappen en de gewesten die ingevolge de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslag.
Beraadslaging nr.18/107 van 4 september 2018
over de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens tussen de organisaties van de gemeenschappen en de gewesten die nade zesde staatshervorming bevoegd zijn voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslag.

Beraadslagingen Informatieveiligheidscomité Kamer sociale zekerheid en gezondheid

Trefwoord: mededeling persoonsgegevens – instellingen van sociale zekerheid
Beraadslaging nr. 18/068 van 5 juni 2018, gewijzigd op 5 februari 2019 en 4 juni 2019 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de Federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan het Vlaams Agentschap Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en de diverse private uitbetalingsactoren met het oog op de toepassing van de Vlaamse Regelgeving over de gezinsbijslagen, de sociale toeslagen de selectieve participatietoeslagen.
Top