Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Protocollen

in het kader van de uitbreiding van de gegevensstroom GeefHistoriekInschrijving, zoals voorzien in beraadslaging VTC 15/2018/B van 28 maart 2018 en het maandelijks gegevensbestand, zoals voorzien in beraadslaging VTC 15/2018/C van 28 maart 2018, en het protocol van 11 mei 2020 met betrekking tot de ondersteuningstoeslag

voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van AHOVOKS naar het Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG)

Protocol van 14 oktober 2020 - AgODi/Agentschap Opgroeien Regie/VUTG/privateUitbetalingsactoren
voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) naar het Agentschap Opgroeien Regie, het VUTG en de private uitbetalingsactoren in het kader van de wijziging van de bewaartermijn van de beraadslaging VTC 15/2018/C van 28 maart 2018 en de beraadslaging VTC 15/2018/D van 28 maart 2018

Protocol van 7 november 2019 "01/2019-AHOVOKS-AOR/VUTG/Uitbetalingsactoren"
voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen (AHOVOKS) naar het Agentschap Opgroeien Regie, het VUTG en de private uitbetalingesactoren – in het kaderr van de gegevensstroom GeefHistoriekInschrijving.

Protocol van 11 mei 2020  AgODi /Agentschap Opgroeien Regie/VUTG/private Uitbetalingsactoren
voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) naar het Agentschap Opgroeien Regie, het VUTG en de private Uitbetalingsactoren
In het kader van de uitbreiding van de gegevensstroom GeefHistoriekInschrijving, zoals voorzien in beraadslaging VTC 15/2018/B van 28 maart 2018 en het maandelijks gegevensbestand, zoals voorzien in beraadslaging VTC 15/2018/C van 28 maart 2018, met betrekking tot de inschrijvingsgegevens in internaten

 

Top