Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Beraadslagingen Informatieveiligheidscomité

Beraadslagingen informatieveiligheidscomité - Kamer federale overheid

Beraadslaging nr. 18/129 van 6 november 2018
met betrekking tot de aanvraag van Kind en Gezin om voor zichzelf en de private en publieke uitbetalingsactoren toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het wachtregister en om het rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de vaststelling van het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de correcte uitbetaling ervan, voor de rechtgevende kinderen van vreemdelingen vanaf 1 januari 2019.
Beraadslaging nr. 18/131 van 6 november 2018
met betrekking tot de aanvraag van Kind en Gezin om voor het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en voor de publieke uitbetalingsactor tot het verkrijgen van de rijksregisternummers van alle kinderen, jonger dan 19 jaar, die gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest voor het opsporen van gemiste kinderen die recht hebben op een Groeipakket.
Beraadslaging nr. 18/133 van 6 november 2018
met betrekking tot de aanvraag van Kind en Gezin om voor zichzelf en de private en publieke uitbetalingsactoren toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de vaststelling van het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid

 

Beraadslagingen Informatieveiligheidscomité – Kamer sociale zekerheid en gezondheid

Trefwoord: uitbreiding netwerk van de sociale zekerheid
Beraadslaging nr. 18/168 van 4 december 2018
met betrekking tot de uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot het Agence pour une Vie de Qualité en FAMIWAL (voor het Waalse Gewest), tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, IRSCARE en FAMIRIS (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), tot het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (voor de Duitstalige Gemeenschap), tot het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslagen en tot het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en het Agentschap Kind en Gezin (voor de Vlaamse Gemeenschap) ingevolge de regionalisering van de bevoegdheid inzake kinderbijslag.
Trefwoord: toegang tot de gegevens van het Rijksregister – gebruik en toegang tot het Rijksregisternummer
Beslissing 007/2020 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Betreft: Aanvraag van Kind en Gezin, voor zichzelf en voor andere rechtspersonen belast met de uitkering van toelagen in het kader van het Groeipakket, om toegang te verkrijgen tot de gegevens van het Rijksregister, Bevolkingsregister en het Wachtregister, alsook het gebruik van en toegang tot het Rijksregisternummer.
Top