Adoptant

Een persoon die een kind adopteert, of echtgenoten of samenwonenden die een kind adopteren.

Top