Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

ARZA

Het Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders (ARZA) wordt beheerd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Het is een verwijzingsrepertorium waarin gemeenschappelijke basisgegevens opgeslagen zijn die de RSVZ-diensten, de sociale verzekeringsfondsen en de FOD Sociale Zekerheid nodig hebben.

De gegevens in het bestand worden hoofdzakelijk verstrekt door de sociale verzekeringsfondsen. Die instellingen zijn verantwoordelijk voor de geleverde informatie.

Het bestand vormt het hart van het informaticasysteem van het sociaal statuut van de zelfstandigen. De consulteerbare gegevens hebben enkel betrekking op de loopbaan van de zelfstandige. ARZA bevat dus geen gegevens over de sociale bijdragen van een zelfstandige noch over de uitbetaling van gezinsbijslag. Die gegevens zijn beschikbaar bij de sociale verzekeringsfondsen.

Top