Vlaanderen

Begunstigde

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden toegekend of uitbetaald.

Art. 3, § 3, 1° Groeipakketdecreet

Top