Belgisch-Joegoslavische overeenkomst

De Belgisch-Joegoslavische overeenkomst van 1 november 1954 betreffende de sociale zekerheid is van toepassing voor de Republiek Servië, de Republiek Montenegro, de Republiek Bosnië-Herzegovina en Kosovo.

Top