Beslag

Juridische procedure op basis waarvan de schuldeiser met een uitvoerbare titel (vonnis, notariële akte, bevelschrift) beslag kan laten leggen op de middelen van zijn debiteur (de middelen van zijn debiteur onder het toezicht van het gerecht plaatsen) of die middelen kan laten executeren.

Top