Bijkomende actor

De natuurlijke persoon die voor de uitbetalingsactor relevant kan zijn voor het berekenen van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

Top