Centrale Autoriteiten van de Gemeenschappen

Autoriteit die door de bevoegde gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap) is aangesteld om in die gemeenschap de in het Adoptieverdrag van Den Haag voorziene functies uit te oefenen van Centrale Autoriteit voor adoptie. Die functies hebben hoofdzakelijk betrekking op de voorbereiding van de kandidaat-adoptanten, de bemiddeling en de nazorg van de adoptie.

Top