Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling of "schuldbemiddeling" stelt een procedure in die een schuldenaar met woonplaats in België in staat moet stellen zijn financiële toestand te herstellen (behalve voor handelaars).

Deze maatregel moet hem in staat stellen om zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

Art.1675/2 - 1675/19 Gerechtelijk Wetboek

Top