Vlaanderen

DIMONA

Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

DIMONA in: begin van het contract (D051 - P051)

DIMONA out: uitdiensttreding (D051 - P051)

DIMONA heeft een indicatieve waarde

+ 4 toegevoegde waardes:

  1. DIMONA in = licht op groen voor de betalingen
  2. DIMONA out = evaluatie van het recht/ bevoegdheid: oranje licht vb: de heer X (aanvankelijk rechthebbende): treedt uit dienst: 2.1.1: groen licht als de moeder (andere rechthebbende) een activiteit uitoefent 2.1.2: rood licht als de moeder (andere rechthebbende) naar het buitenland vertrokken is 2.1.3: opnieuw groen licht als de heer X (aanvankelijk rechthebbende) een nieuwe activiteit uitoefent ofwel uitkeringen ontvangt waardoor een nieuw recht verkregen wordt
  3. bepaling van de contractuele relatie (behalve ontkrachting door DMFA) vb: DIMONA in op 1 februari 2015 heeft voor de bevoegdheid voorrang op de DMFA met begrip van tewerkstelling op 2 februari 2015
  4. De aansluiting van de werkgever vaststellen
Top