Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

DIMONA

Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

DIMONA in: begin van het contract (D051 - P051)

DIMONA out: uitdiensttreding (D051 - P051)

DIMONA heeft een indicatieve waarde

+ 4 toegevoegde waardes:

 1. DIMONA in = licht op groen voor de betalingen
 2. DIMONA out = evaluatie van het recht/ bevoegdheid: oranje licht
  vb: de heer X (aanvankelijk rechthebbende): treedt uit dienst:
  2.1.1: groen licht als de moeder (andere rechthebbende) een activiteit uitoefent
  2.1.2: rood licht als de moeder (andere rechthebbende) naar het buitenland vertrokken is
  2.1.3: opnieuw groen licht als de heer X (aanvankelijk rechthebbende) een nieuwe activiteit uitoefent ofwel uitkeringen ontvangt waardoor een nieuw recht verkregen wordt
 3. bepaling van de contractuele relatie (behalve ontkrachting door DMFA)
  vb: DIMONA in op 1 februari 2015 heeft voor de bevoegdheid voorrang op de DMFA met begrip van tewerkstelling op 2 februari 2015
 4. De aansluiting van de werkgever vaststellen
Top