Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Eénoudergezin

Een éénoudergezin bestaat uit een begunstigde of bijslagtrekkende die alleen leeft met één of meer kinderen.

Een alleen levende begunstigde of bijslagtrekkende is iemand die volgens het Rijksregister van de natuurlijke personen (RNP) niet samenwoont met een echtgenoot of partner. Dat nog andere personen onder hetzelfde dak wonen (grootouders, ooms, tantes, enz.) doet geen afbreuk aan het feit dat het om een éénoudergezin gaat.

Top