EER

De Europese Economische Ruimte (EER) is samengesteld uit: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de EER. Het EU-recht blijft in het VK wel gelden tijdens de transitieperiode (tot 31 december 2020).

Voor meer informatie: klik hier.

Top