Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Elektronische flux

Het gaat om de overdracht van socioprofessionele en persoonsgegevens tussen sociale zekerheidssectoren en -instellingen onderling (bijvoorbeeld werkloosheidsgegevens, gegevens van de ziekte- en invaliditeitsverzekering) en tussen het Rijksregister van de natuurlijke personen (RNP) en sociale zekerheidssectoren en -instellingen (bijvoorbeeld de gezinssamenstelling), via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De gegevens kunnen automatisch verkregen worden (distributieflux) of via consultatie van een database (consultatieflux).

Top