Elektronische flux

Het gaat om de overdracht van socioprofessionele en persoonsgegevens tussen sociale zekerheidssectoren en -instellingen onderling (bijvoorbeeld werkloosheidsgegevens, gegevens van de ziekte- en invaliditeitsverzekering) en tussen het Rijksregister van de natuurlijke personen (RNP) en sociale zekerheidssectoren en -instellingen (bijvoorbeeld de gezinssamenstelling), via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De gegevens kunnen automatisch verkregen worden (distributieflux) of via consultatie van een database (consultatieflux).

Top