Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Externe leerling

De leerling die geen interne leerling is als vermeld in artikel 3, §1, 21° van het Decreet.

Top