Federale Centrale Autoriteit

Autoriteit die door de Federale Overheidsdienst Justitie is aangesteld om de in het Adoptieverdrag van Den Haag voorziene functies uit te oefenen van Centrale Autoriteit voor adoptie. Die functies bestaan overwegend uit de erkenning en de registratie van de adoptiebeslissingen en de overige opdrachten toegekend door het burgerlijk wetboek.

Top