Feitelijk gezin

Een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen en een huishouden gezamenlijk regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier.

Top