Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Forfaitaire bijslag

Als het kind in een opvanggezin geplaatst wordt door bemiddeling van of ten laste van een overheidsinstantie, heeft de bijslagtrekkende die de kinderbijslag voor dat kind ontving onmiddellijk voor de plaatsing, recht op een maandelijkse forfaitaire bijslag, zo lang de bijslagtrekkende regelmatig contact onderhoudt met of belangstelling toont voor het kind.

Als dit niet meer het geval is, wordt de forfaitaire bijslag betaald aan de persoon (genoemd "vervangende bijslagtrekkende") die, in zijn plaats het kind voor een deel opvoedt, door regelmatig contact te onderhouden met of door belangstelling te tonen voor het kind.

Top