Vlaanderen

Fraude

De inbreuken van niveau 1, vermeld in artikel 137, van het decreet van 27 april 2018, en de inbreuken van niveau 2, vermeld in artikel 138 van het voormelde decreet.

Top