Gebeurtenis

Voor de vaststelling van een nieuw recht wordt met gebeurtenis elke feitelijke situatie of rechtshandeling bedoeld die tot de vaststelling van een nieuw recht kan leiden.

Bijvoorbeeld: de datum waarop een kind in een gezin wordt opgenomen.

Top