Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Gebeurtenis

Voor de vaststelling van een nieuw recht wordt met gebeurtenis elke feitelijke situatie of rechtshandeling bedoeld die tot de vaststelling van een nieuw recht kan leiden.

Bijvoorbeeld: de datum waarop een kind in een gezin wordt opgenomen.

Top