Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Gegevensnetwerk

Het netwerk dat de uitwisseling van alle noodzakelijke gegevens met Vlaamse en Federale authentieke gegevensbronnen en de uitbetalingsactoren mogelijk maakt, vermeld in artikel 7/1, 4° van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

Top