Gegevensnetwerk

Het netwerk dat de uitwisseling van alle noodzakelijke gegevens met Vlaamse en Federale authentieke gegevensbronnen en de uitbetalingsactoren mogelijk maakt, vermeld in artikel 7/1, 4° van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

Top