Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Geneutraliseerde situatie

De volgende situaties worden geneutraliseerd:

a) de activiteit van een die het aantal opeenvolgende kalenderdagen waarvoor de werkloze niet verplicht is een nieuwe aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in te dienen als gevolg van een onderbreking in het genot van deze uitkeringen krachtens artikel 91 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering;

b) de activiteit van een rechthebbende bedoeld in de artikelen 53, §1, 6°, 56, §1, lid 1, en §2, lid 1, 56quater, 56octies, 56novies, 1°, 56decies of 57 AKBW ;

c) de activiteit van een rechthebbende uitgeoefend in het kader van een arbeidsovereenkomst bedoeld in hoofdstuk II van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;

d) de activiteit van een rechthebbende, aangevat op een ogenblik waarop hij nog gebonden is door een vorige arbeidsovereenkomst of onderworpen is aan een statuut, waardoor hij verbonden is aan een werkgever zoals bedoeld in artikel 3 AKBW, of als zelfstandige in hoofdberoep.

Top