Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Gewaarborgde gezinsbijslag

Een specifieke regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag (GGB) werd via de wet van 20 juli 1971 ingevoerd.

Het recht op gewaarborgde gezinsbijslag is een residuair recht: om het te krijgen mag men geen kinderbijslag krijgen in een andere Belgische, buitenlandse of internationale regeling.

Top