Vlaanderen

Gewaarborgde gezinsbijslag

Een specifieke regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag (GGB) werd via de wet van 20 juli 1971 ingevoerd.

Het recht op gewaarborgde gezinsbijslag is een residuair recht: om het te krijgen mag men geen kinderbijslag krijgen in een andere Belgische, buitenlandse of internationale regeling.

Top