Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Gezinsinspecteur

Een personeelslid van de sociale inspectie- en begeleidings­dienst als vermeld in artikel 23 van het decreet van 7 juli 2017.

Top