Gezinsinspecteur

Een personeelslid van de sociale inspectie- en begeleidings­dienst als vermeld in artikel 23 van het decreet van 7 juli 2017.

Top