Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Graad

Verwantschap is de band tussen twee personen waarbij de een afstamt van de ander (verwantschap in de rechte lijn) of waarbij ze beiden afstammen van dezelfde voorouder (verwantschap in de zijlijn).

Aanverwantschap is de band die door huwelijk ontstaat tussen de ene echtgenoot en de verwanten van de andere echtgenoot.

Verwantschap en aanverwantschap worden uitgedrukt in graden.

Voor de verwanten:

1ste graad: vader / moeder, zoon / dochter, ten volle adoptant / ten volle geadopteerde.
2de graad: grootvader / grootmoeder, kleinzoon / kleindochter, broer / zus.
3de graad: overgrootvader / overgrootmoeder, achterkleinzoon / achterkleindochter, oom / tante, neef / nicht.

De graad van aanverwantschap beantwoordt voor een echtgenoot aan de graad van verwantschap tussen de verschillende familieleden van de andere echtgenoot en die echtgenoot.

Art. 735 en volgende van het Burgerlijk WetboekExternal link

Top