Groepering van kinderen

Als het gezin meerdere bijslagtrekkenden telt, kunnen op bepaalde voorwaarden alle kinderen voor wie zij kinderbijslag ontvangen, gegroepeerd worden. Het bedrag van de kinderbijslag van de kinderen hangt af van hun rang (plaats) in de groep kinderen die door die bijslagtrekkenden opgevoed worden.

Top