Het Rijksregister van de natuurlijke personen

RNP

Elektronische databank met de identificatie en lokalisatiegegevens van de personen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeenten en in de consulaire registers van de Belgen die ingeschreven zijn bij een consulaire of een diplomatieke post.

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/

Top