Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Hoger onderwijs

Hoger onderwijs als vermeld in artikel 5, 16°/1, van het decreet van 8 juni 2007.

Top