Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een financiële hulp voor ouderen die niet over voldoende middelen beschikken. De inkomensgarantie kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar. Om in aanmerking te komen, moet u daadwerkelijk in België wonen. De aanvraag moet gebeuren via de gemeentelijke overheid of via de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Top