Vlaanderen

Interne leerling

De interne leerling, vermeld in artikel 44, tweede lid, van het decreet van 8 juni 2007.

Top