Kadaster van de kinderbijslag

Het Kadaster van de kinderbijslag is een elektronisch repertorium van de persoonsgegevens van de sociaal verzekerden die actoren zijn in de kinderbijslagdossiers, beheerd door FAMIFED en de kinderbijslagfondsen die hun gegevens erin ingevoerd hebben.

Het is een middel ter voorkoming van cumulatie van kinderbijslag en kraamgeld en, bijgevolg, een instrument voor de strijd tegen sociale fraude.

Het is de toegangspoort - via het toepassingsprogramma Trivia - om elektronisch de vereiste socioprofessionele en persoonsgegevens te ontvangen voor de vestiging van het recht op kinderbijslag (werk, werkloosheid, enz.).

Top