Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen, vermeld in titel IX van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, hierna KI te noemen.

Top