KI voor eigen beroepsdoeleinden

Het KI van de onroerende goederen die voor eigen beroepsdoeleinden gebruikt worden, vermeld op het aanslagbiljet van de personenbelasting.

Top