Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft als opdracht de machtiging, de organisatie en de uitwisseling van gegevens tussen de socialezekerheidsinstellingen te verzekeren, alsook de coördinatie van de relaties tussen de socialezekerheidsinstellingen en het Rijksregister van de natuurlijke personen te waarborgen.

In dit stervormige informaticanetwerk is iedere sociaal verzekerde geïdentificeerd door een unieke sleutel, het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) vermeld op de SIS-kaart.

Top